AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – starkt kvartal men den kinesiska börsen tyngde

Publicerad

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader gick upp med 2,4 procent under perioden vilket var 2,7 procentenheter sämre än index.

”Under kvartalet inkom svagare makrosiffror när det gäller den kinesiska ekonomin vilket tillsammans med en fortsatt geopolitisk oro kopplat till relationen mellan USA och Kina var huvudanledningarna till den svagare utvecklingen”, säger fondens förvaltare Henrik Oh.

De kinesiska techbolagen Alibaba och Tencent utvecklades svagt under kvartalet och aktierna gick ned med 16 procent respektive 10 procent. Fonden hade övervikter i båda aktierna vilket hade stor påverkan på den svagare relativutvecklingen mot index under perioden.

Av fondens större marknader gick Indien och Taiwan starkt med uppgångar på 17 respektive 9 procent under perioden. Indiska finansbolag, som är den största sektorn på den indiska börsen, steg med 18 procent.

Fondens strategi är att ta bolagsspecifik risk, snarare än sektorrisk eller marknadsrisk. I slutet av kvartalet hade fonden större övervikter i TSMC, Tencent, Alibaba, Reliance Industries och Chailease. Större undervikter är Samsung Electronics, ICICI Bank, Vale, Hon Hai och JD.com.

Fondens förvaltare valde att minska risknivån mot index under perioden genom att köpa aktier i Samsung Electronics, Nestlé India och Britannia Industries, samtidigt som fonden reducerade större övervikter i Tencent, TSMC och Alibaba.

Kinas ekonomi har utvecklats svagare än väntat under andra kvartalet men Henrik Oh påpekar att det finns stora möjligheter för stimulansåtgärder.

”Det kan vara mer expansiv penningpolitik kombinerat med större fiskala stödprogram. Att se vad som händer i Kina och med relationen till USA kommer vara i fokus framöver”, avslutar förvaltaren.

De största innehaven per utgången av perioden var TSMC med 8,8 procents portföljvikt, Tencent (5,5 procent), Alibaba (4,1 procent), Reliance (3,3 procent) och Samsung Electronics (2,6 procent).

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons