AMF Aktiefond Europa – teknologiaktier bidrog positivt under Q2

Publicerad

AMF Aktiefond Europa avkastade 7,4 procent under andra kvartalet medan jämförelseindex steg med 7,1 procent.

”Optimismen kopplat till att Kina öppnades efter pandemin lade sig gradvis. Marknaden fick dock stöd av oväntat starka rapporter från många bolag för det första kvartalet”, säger Europafondens förvaltare Rickard Alte.

Centralbankernas åtstramningar fortsatte och mot slutet av kvartalet syntes tecken på att inflationstrycket var på väg ned. Samtidigt kom europeiska makrodata in svagare än förväntat och i juni inkom en del vinstvarningar från den cykliska kemisektorn inför rapportsäsongen. Teknologiaktier gick fortsatt starkt, liksom industribolag och allmännytta. Sämre gick det för telekomsektorn, basindustrin och konsumenttjänster.

”Teknologisektorn stack ut som bästa sektor och några europeiska bolag, såsom SAP och ASML, fick draghjälp av det AI-rally som uppstod på Wall Street efter halvledarbolaget Nvidias urstarka rapport i maj.”

Sammantaget gick Europafonden bättre än sitt jämförelseindex. Avkastningen fick positivt bidrag från den nederländska banken ING, det stora innehavet i Astra, gaskoncernen Air Liquide, byggmaterielbolaget Saint Gobain och IT-bolaget SAP. Innehaven i Nestlé och belysningsföretaget Signify bidrog negativt, liksom avsaknaden av aktier i Novartis, Shell och den italienska banken UniCredito.

Två nya innehav är det tyska industrikonglomeratet Siemens och den franska banken Société Générale. Hela innehavet i Deutsche Post avyttrades efter att aktien haft en god utveckling.

Inför återstoden av året råder en fortsatt osäkerhet om vart marknaden är på väg. Styrräntorna närmar sig en toppnivå och inflationsoron har börjat avta. Svaga makrodata indikerar dock att man kan vara på väg mot en avmattning av ekonomin, vilket främst riskerar att påverka de cykliska bolagen som hittills gått relativt starkt.

”I den positiva vågskålen kan läggas en historiskt sett låg värdering av europeiska bolag i förhållande till amerikanska. Detta värderingsgap kan fungera som en stötdämpare om det visar sig att det andra kvartalets rapporter inte når upp till förväntningarna”, säger Rickard Alte.

Fondens innehav är koncentrerat kring 15–20 aktiva positioner över olika sektorer. Fokus ligger på kvalitetsbolag med en stark balansräkning, som bedöms vara undervärderade och ha en god förväntad avkastningspotential.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons