Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk med 2,1 miljoner fat under förra veckan, väntat -3,3

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 2,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en minskning på 3,3 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -3,6.

Bensinlagren ökade med 10,1 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en ökning på 0,9 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,5.

Lagren av destillerad olja steg med 4,4 miljoner fat. Marknaden hade räknat med oförändrade lager. Föregående veckas utfall var -1,7.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv52Konsensusv51DOE råoljelager, förändring-2,1-3,3-3,6DOE bensinlager, förändring10,10,9-1,5DOE destillerat oljelager, förändring4,40-1,7Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons