Alteco Medicals likviditet påverkad av Ukrainakriget, styrelsen utvärderar strategiska alternativ

Publicerad

Medicinteknikbolaget Alteco Medical uppger att dess likviditet är påverkad av Ukrainakriget eftersom det temporärt stoppat möjligheterna att upprätthålla försäljning till den ryska marknaden.

Bolaget meddelar också att det har tagit upp en kreditfacilitet på upp till 5 miljoner kronor från Esalp Invest, ägt av styrelseordförande Anders Althin med familj. Krediten kan utnyttjas omgående och löper fram till december 2022 då den tillsammans med upplupen ränta ska återbetalas. Årsräntan på utnyttjat belopp är 4 procent.

Utöver detta uppges styrelsen utvärdera olika alternativ kring framtida finansiering och strategiska alternativ av verksamheten.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons