Alteco Medical bantar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Alteco Medical kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen föreslås minska i storlek med en ledamot då Olof Stocksén inte föreslås till omval. Omval föreslås av styrelseordförande Anders Althin och styrelseledamöterna Mats Wahlström, Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons