Alpcot Holding rapporterar förlust på 7,7 miljoner kronor

Finansplattformsbolaget Alpcot, som bildades i november 2021, rapporterar rörelseintäkter på 7,9 miljoner kronor under det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -7,7 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -7,7 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor.

Vid kvartalets utgång hade Alpcot cirka 11 300 miljoner kronor i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till cirka 8 200. Alpcot hade samtidigt dessutom cirka 10 500 kunder med ett försäkringsengagemang.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,8 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 27,5 miljoner kronor. Vid årsskiftet var nivån 42 miljoner.

”En andhämtningspaus, så skulle jag vilja beskriva Alpcots första kvartal som noterat bolag. Transaktionsaktiviteten har varit lägre jämfört med slutet av 2021, men vi har prioriterat att
integrera kundstocken vi övertog från Nord Fondkommission samt förstärka organisationen
inför fortsättningen av Alpcots tillväxtresa”, säger vd Björn Bringes i sina kommentarer.

Alpcot Holding, MkrQ1-2022
Rörelseintäkter7,9
Rörelseresultat-7,7
Nettoresultat-7,7
Resultat per aktie, kronor-0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet-12,8
Likvida medel27,5

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons