Alligator Bioscience presenterar kliniska data från fas 2-studie på ACSO

Publicerad

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience presenterar senaste kliniska data från fas 2-studien
Optimize-1 med mitazalimab i bukspottkörtelcancer vid ASCO:s årsmöte som hålls den 2-6 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mitazalimab i kombination med mFolfirinox uppnådde 52 procent objektiv tumörrespons i första linjens behandling av bukspottkörtelcancer och passerade därmed interimsanalysen för futilitet
Säkerhetsprofilen för kombinationen är väl hanterbar, och återspeglar till största delen profilen för mFolfirinox.

Ytterligare interimsresultat förväntas under andra kvartalet 2023. Patientrekryteringen är nu avslutad och topline-data väntas i början av första kvartalet 2024.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons