Alligator Bioscience ökar omsättning men även förlusten

Publicerad

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 17,4 miljoner kronor (5,2).

Rörelseresultatet blev -63,7 miljoner kronor (-45,9).

Resultatet efter skatt blev -63,7 miljoner kronor (-45,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -39 miljoner kronor (-41,7).

Likvida medel uppgick till 160,5 miljoner kronor (192,9).

Under perioden har bolaget genomfört en företrädesemission om 181 miljoner kronor samt fått positiva resultat från sin studie Optimize-1.

”Vi är fortsatt fast beslutna att leverera på vår ambition att utveckla betydelsefulla behandlingar för patienter med svårbehandlad cancer och har därför mycket att se fram emot under de kommande månaderna”, säger vd Søren Bregenholt.

Alligator Bioscience, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning17,45,2234,6%
Rörelseresultat-63,7-45,9
Nettoresultat-63,7-45,7
Resultat per aktie, kronor-0,19-0,21
Kassaflöde från löpande verksamhet-39-41,7
Likvida medel160,5192,9-16,8%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons