Alfa Laval levererar system till raffinaderi för övergång till biobränsle

Publicerad

Industribolaget Alfa Laval har ingått ett avtal med ett dotterbolag till USA-baserade CVR Energy om att leverera processystem för förbehandling av råmaterial. Det beskrivs vara ett led i en strategisk investering i raffinaderiet för att stödja CVR:s expansion mot produktion av förnybara biobränslen.

Alfa Laval kommer att leverera förbehandlingssystem, bestående av diverse utrustning såsom separatorer, värmeväxlare, pumpar och blandare, som ska användas för att minska föroreningar i råvarorna innan de omvandlas till biobränsle. Det framgår inte vad avtalet är värt.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons