Alcadon tar in 128 miljoner kronor genom riktad nyemission

Elektronikutrustningsbolaget Alcadon genomför en riktad nyemission och stärker kassan med 128 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen skedde till kursen 100 kronor per aktie. Gårdagens stängningskurs var 104 kronor. Kursen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande och emissionen övertecknades kort efter att den processen inleddes. Rådgivare var Danske Bank.

Nyemissionen har tecknats av en mängd befintliga ägare och nya svenska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden, FE Fonder, Humle Fonder, Danske Invest Småbolagsfond och ÖstVäst Capital Management.

Alcadon avser att använda emissionslikviden till att ytterligare stärka den finansiella beredskapen för att möjliggöra en fortsatt expansion genom ytterligare förvärv i linje med den strategi som bolaget slagit fast sedan tidigare. Bolagets strategi är att växa just organiskt och genom förvärv. Förvärv utvärderas kontinuerligt.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons