Finwire

Alcadon mer än fördubblade vinsten i tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Elektronikutrustningsbolaget Alcadon redovisar en urstark rapport för det tredje kvartalet där vinsten mer än fördubblades. Det var också nära så för omsättningen.

Omsättningen steg till 182,7 miljoner kronor (95,1), en ökning med 92,1 procent.

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (6,7), med en rörelsemarginal på 9,5 procent (7,0).

Resultatet före skatt var 16,4 miljoner kronor (5,3). Resultatet efter skatt blev 12,8 miljoner kronor (4,0), och per aktie 0,71 kronor (0,24).

"Utvecklingen under kvartalet har varit tillfredsställande på samtliga marknader. I flera segment ökar den underliggande efterfrågan. Satsningar som koncernen genomfört mot specifika segment, såsom datacentermarknaden och antennlösningar, ger resultat", säger vd Sonny Mirborn.

Samtidigt är inte Alcadon opåverkade av störningarna i försörjningskedjan. Dessa påverkar enligt Mirborn koncernen negativt och hämmar utvecklingen som annars hade varit fallet till följd av den ökade efterfrågan.

"Problemen med globala komponentbrister och förlängda ledtider har hittills kunnat begränsas någorlunda med hjälp av goda kundrelationer och strukturerad inköpsplanering", säger Mirborn.

Alcadon, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning182,795,192,1%Rörelseresultat17,36,7158,2%Rörelsemarginal9,5%7,0%Resultat före skatt16,45,3209,4%Nettoresultat12,84,0220,0%Resultat per aktie, kronor0,710,24195,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in