Aktie-Ansvar Sverige ökade 4,9 procent i december – avyttrat innehavet i Volvo cars

Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 4,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Under 2021 har fonden avkastat totalt 25,3 procent vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 39,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

Inledningsvis skriver förvaltaren att året avslutades med en kraftig uppgång och ett positivt sentiment. Samtidigt som världen återigen fick ta del av nyheterna kring en ny virusmutation och nya restriktioner. Det visade sig däremot att färre blev allvarligt sjuka än från tidigare mutationer vilket fick marknaden att pusta ut.

Den amerikanska centralbanken meddelade under månaden att man lämnar räntan oförändrad men att tillgångsköpen trappas ner fortare än väntat. I dagsläget prisar marknaden däremot in tre räntehöjningar under 2022, tre till under 2023 samt två under 2024.

Den positiva avvikelsen kan härledas till fondens undervikt mot fastigheter som var en av få branscher med negativ utveckling under december. Även fondens övervikt i Ericsson bidrog då aktien steg nästan 10 procent.

Volvo Cars har fått lämna portföljen efter en kraftig uppgång. Sedan introduktionen har aktien stigit cirka 50 procent. Nu menar förvaltaren däremot att värderingen börjar bli ansträngd. Fonden har även sålt aktier i Atlas Copco och Hexagon. Fondens största köp under månaden var i Getinge, SKF samt Securitas.

Bästa bidragsgivare var Ericsson, Sandvik och Investor. Bland de som tyngde fanns Intervacc, Millicom och SEB.

Avslutningsvis tror förvaltaren att den närmaste tiden kommer att domineras två saker. Den första faktorn är utvecklingen av corona och potentiella nedstängningar som kan leda till en svagare återhämtning och förnyade logistikproblem. Det andra är den stigande inflationen och därmed räntemarknaden.

”Än så länge verkar långräntorna tro att inflationen faller tillbaka igen men en fortsatt hög inflationstakt i kombination med tapering från FED kan få marknaden att reagera. En något högre ränta är dock välkommen. Delar av marknaden visar tecken på överhettning och vi tror att det vore sunt med en viss avkylning. Det skulle på sikt gynna såväl fonden som marknaden”, skriver förvaltaren.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nordea, Investor och Volvo med portföljvikter om 7,99, 7,06 respektive 7,04 procent.

Aktie-Ansvar Sverige, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,9Index MM, förändring i procent4.7Fond i år, förändring i procent25,3Index i år, förändring i procent39,1

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons