Aktie-Ansvar Sverige minskade 0,7 procent i april – gynnats av undervikt i fastighetssektorn

Fonden Aktie-Ansvar Sverige minskade 0,7 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

Initialt kommenterar förvaltaren räntebeskeden som kom under april månad. Där centralbankerna gjorde klart att man har för avsikt att höja räntorna i närtid för att bekämpa inflationen vilken visat sig vara mer uthållig än man tidigare trott.

Under månaden gynnades fondens relativa avkastning av två ränteberoende placeringar. Dessa består i en övervikt mot banksektorn, där banker gynnats av stigande räntor, samt en undervikt inom fastigheter som å sin sida tyngts av räntebeskeden.

De främsta enskilda aktiebidragen kom ifrån Essity, Telia och Securitas och i den negativa vågskålen fanns bland annat Getinge, Ericsson och Investor.

Gällande fondens aktivitet under månaden gjordes de största köpen i Getinge, SKF och Electrolux.

”Vi har under april ökat i bolag som vi tycker visat goda resultat i kombination med redan nedtryckta kurser. Där återfinns exempelvis Getinge som redovisade en rapport som var något sämre än väntat men bibehöll sin helårsprognos. Aktien har nu fallit nästan 20 procent sedan rapport vilket vi tror är en överreaktion”, skriver förvaltaren.

De största försäljningarna gjordes i OX2, Astra Zeneca och Investor. Där man kommenterar försäljningen av den förstnämnda med att man är nöjd med den utveckling man sett och ser andra mer attraktiva investeringar.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man är nöjd med strategin att undvika placeringar inom fastighetssektorn samt i bolag med höga multiplar, vilka man tror kommer att ha en svagare utveckling med koppling till ränteläget. Samtidigt lyfter man fram att man ser på framtiden med tillförsikt och ser många bolag på marknaden med attraktiva värderingar.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nordea, Ericsson och Investor med portföljvikter om 8,26, 6,38 respektive 5,92 procent.

Aktie-Ansvar Sverige, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,7
Index MM, förändring i procent-4,5
Fond i år, förändring i procent-10,8
Index i år, förändring i procent-18,3

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons