Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv var oförändrad under juni – håller låg aktierisk framöver

Publicerad

Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv var oförändrad under juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Peder Du Rietz.

Förvaltaren tror att företagens höga vinstmarginaler sannolikt kommer att hamna under press framöver vilket i kombination med hög belåning skapar en orolig miljö för både aktier och företagskrediter.

”Riskpremien på krediter ligger nära det historiska snittet, vilket i dagsläget känns lite snålt givet det osäkra marknadsklimatet. Flödesdata indikerar att småsparare ännu inte har gett upp på aktier som tillgångsslag, vilket pekar på att någon form av kapitulation fortfarande saknas. Detta trots att vinstförväntningarna är i en fallande trend och aktiepriserna har återhämtat en stor del av nedgången”, skriver förvaltaren.

Förvaltaren menar därför att fonden kommer att ha en relativt låg aktierisk framöver. Aktieportföljen består av cirka 40 procent defensiva högutdelande kvalitetsaktier. Resterande del består av värdeaktier i både mogna marknader och i tillväxtmarknader.

Gällande fondens utveckling under månaden bidrog valutaexponeringen positivt, även om dollarn tappade. Bästa tillgångsslag var värdeaktier i mogna marknader.

Långa statsobligationer, yen-exponeringen och den taktiska allokeringen bidrog negativt under månaden.

Nettoexponeringen mot aktier varierande under månaden mellan 50 och 35 procent. Vid utgången av månaden låg exponeringen på 45 procent.

Risktillgångar på mogna marknader gick starkt under månaden och Nasdaq har haft den starkaste starten på ett börsår sedan 1983.

”I strategirapporten i juni argumenterades för att en amerikansk lågkonjunktur är sannolik med start i år, även om det aldrig går att vara helt säker. Den starka börsutvecklingen känns därmed inte uthållig. Däremot ser inflationsperioden med start 2021 i USA ut att vara slut, vilket talar för en bättre utveckling för långa obligationer. Inflationens tillbakagång möjliggör nu för en lösare penningpolitik framöver ifall det skulle behövas.”

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,0
Index MM, förändring i procent2,3
Fond i år, förändring i procent1,8
Index i år, förändring i procent10,9

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons