Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,49 procent i april – fortsatt exponering mot implicit aktievolatilitet

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,49 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

Initialt skriver förvaltaren att kreditriskexponeringen blivit mer gynnsam till följd av att kreditspreadarna ökat under mars. Även i april har spreadarna ökat i både Europa och USA.

“Det har till synes hittills varit ett bra beslut att öka fondens spreadduration efter att kreditspreadarna ökat generellt. En längre spreadduration ger bättre löpande ränta och även bättre utväxling om kreditspreadarna skulle minska här ifrån. Det gör dock samtidigt fonden mer känslig för om kreditspreadarna istället skulle öka igen, det vill säga marknadsrisken i fonden har i den meningen blivit högre, men det har alltså även avkastningspotentialen blivit”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att marknaden nu prissätter risken att andelen betalningsinställelser blir lika hög som den var under perioden då det var som flest nedstängningar under 2020 i Europa. Man skriver samtidigt att betalningsinställelserna under pandemin föll tillbaka snabbt efter insatser från både finans- och penningpolitiken. Vilket inte kommer vara fallet nu. Däremot tror man ändå inte att andelen betalningsinställelser kommer bli lika hög som då kopplat till att pandemin var en extrem händelse.

“Därför har bedömningen inför april varit att det fortsatt funnits värde i att vara positionerad längre ut på kreditriskkurvan än vad som var fallet i början av året. Vidare har fonden i april bibehållit en liten exponering mot asiatisk high yield”, fortsätter förvaltaren.

Fonden gynnades av kreditexponeringen under månaden. De främsta bidragen kom från en del av fondens långa obligationer. Samtidigt stod exponeringen mot implicit aktievolatilitet för en tredjedel av avkastningen under månaden.

Avslutningsvis, skriver förvaltaren att man valt att inte ta stora positioner i ränteriktning just nu men att mindre positioner kan bli aktuella den närmsta tiden för att utnyttja den relativt höga tvååringen. Man kommer även behålla en liten exponering mot implicit aktievolatilitet till följd av den oroliga marknaden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Millicom, Nordnet och Stilfront med portföljvikter om 4,08, 3,91 respektive 3,89 procent.

Räntedurationen uppgick till 0,4 år. Vid månadsskiftet hade fonden likvida medel på cirka 8 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent0,49
Fond i år, förändring i procent-0,67

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons