Akelius vill göra nyemission av onoterade A-aktier

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Akelius kallas till årsstämma den 8 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman besluta om en utdelning på 0,10 euro per D-aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 0,025 euro per aktie.

Vidare föreslås en utdelning på 1,90 euro per A-aktie. Det är enbart D-aktierna som är noterade.

Valberedningen föreslår omval av Anders Lindskog och omval av styrelseledamöterna Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Lars Åhrman.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om nyemission av A-aktier, där tio befintliga A-aktier ger rätt att teckna åtta nya A-aktier till teckningskursen 1,60 euro per aktie. A-aktierna är onoterade.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons