Agilit Holdings företrädesemission blev övertecknad, aktien ska noteras på First North 28 februari

Mjukvarubolaget Agilit Holdings företrädesemission tecknades till 114 procent och blev därmed övertecknad. Bolaget tillförs 6,3 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 54 procent med stöd av teckningsrätter, 13 procent utan stöd av teckningsrätter, 47 procent utan stöd av teckningsrätter genom erhållna teckningsåtaganden och noll procent av emissionsgaranter. Bolaget emitterar 104,22 miljoner nya aktier och har därefter 208,43 miljoner aktier utestående.

Bolaget erbjuder den digitala plattformen Curando för samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe. Plattformen har drygt 100 000 användare.

Verksamheten bedrevs tidigare under moderbolaget Curando Nordic, som under 2021 genomförde ett omvänt förvärv av Vo2 Cap Holding, resulterande i att Vo2 Cap Holding övertog Curando Nordics plats på Nasdaq First North Growth Market medan verksamheten överfördes till dotterbolaget Agilit som i sin tur knoppades av till aktieägarna. Agilit ska nu noteras på First North och första handelsdag är planerad till den 28 februari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons