AGCM Asia Growth minskade 4,8 procent i mars – lyfter fram kinesiska banksektorn

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 4,8 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att under mars fokuserade investerare huvudsakligen på konsekvenserna av kriget i Ukraina, höjda inflationsförväntningar och en mer hökaktig inställning från Fed och ECB. Samtidigt befinner sig den kinesiska ekonomin i en annan situation med nya restriktioner kopplat till covid-19 och förvaltaren menar att ytterligare stimulanser från regeringen kommer att krävas för att man ska nå sitt tillväxtmål i landet. Att stimulanser snart kommer var också något som bekräftades från myndigheter under månaden.

Vidare skriver förvaltaren att man spenderat stora delar av månaden till att gå igenom årsrapporter från portföljinnehaven. Här lyfter man framförallt fram kinesiska banker som visade stark tillväxt under året. Framöver tror Rhenman att internationella investerare kommer upptäcka att kinesiska banker är en säkrare tillgång än en västerländsk motsvarighet.

Alibaba annonserade nyligen att man planerar öka sitt återköpsprogram från 15 miljarder dollar till 25 miljarder dollar. Detta motsvarar över 8 procent av bolagets börsvärde. Att använda delar av sin enorma kassa för att köpa tillbaka aktier är något förvaltaren menar är helt rimligt och ökar sannolikheten att investerare skulle betala ett högre pris för aktien framöver.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att viss västerländsk media menar att USA skulle kunna komma att införa sanktioner mot Kina om de skulle kringgå sanktionerna mot Ryssland. Detta är något förvaltaren ser som högst osannolikt då det skulle innebära en katastrof både för USA och EU genom störningar i leverantörskedjor, ytterligare inflationstryck och lägre tillväxt.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Samsung, Alibaba och Tencent med portföljvikter om 8,4, 6,3 respektive 5,2 procent.

Största sektor var finans med en exponering om 34 procent, följt av kommunikationstjänster samt sällanköpsvaror med exponeringar om 17 respektive 16 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent-4,8Fond i år, förändring i procent-0,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons