AGCM Asia Growth minskade 1,9 procent i februari – expansiv penningpolitik att vänta i Kina

Publicerad

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 1,9 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Initialt skriver förvaltaren att Kina planerar för en mer expansiv penningpolitik framöver, till följd av den inbromsning av tillväxten som gått att tyda i landet sedan andra halvan av förra året. Rhenman noterar även att Kina står inför stora skattelättnader framöver, samt de tillväxtfrämjande åtgärder som tagits inom fastighetssektorn den senaste tiden.

Gällande fondens innehav presenterades ett antal kvartalsrapporter under februari. Baidu släppte en rapport som togs emot väl av marknaden, varpå aktien steg kraftigt. Bolagets nya avtal med BYD nämns bland annat, där Baidu ska tillhandhålla lösningar för autonom körning.

Vidare kommenteras Alibabas rapport, där intäkterna för bolaget ökade med tio procent jämfört med föregående år. Siffrorna beskrivs som blygsamma och Rhenman noterar att aktien handlas till rekordlåga multiplar. Samtidigt lyfts bolagets internationella e-handelsverksamhet, som beskrivs växa snabbt med ökad lönsamhet.

”Andra anmärkningsvärda händelser i Asien inkluderar nyheter om att Kinas första kommersiella flygplan, C919, äntligen är redo för att rullas ut. Leveransplanen för 2022 har godkänts av styrelsen och de flesta av leveranserna kommer att gå till inhemska transportörer. C919 är jämförbar med Boeing 737”, fortsätter förvaltaren.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Samsung, Alibaba och Tencent med portföljvikter om 7,7, 5,7 respektive 5,6 procent.

Största sektor var finans med en exponering om 31 procent, följt av kommunikationstjänster samt sällanköpsvaror och -tjänster med exponeringar om 19 respektive 15 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,9Fond i år, förändring i procent4,8

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons