Africa Resources lämnar omvänd vinstvarning för fjärde kvartalet 2021

Africa Resources lämnar en omvänd vinstvarning efter att resultatet för det fjärde kvartalet 2021 bedöms överstiga marknadens förväntningar. Koncernens resultat under fjärde kvartalet väntas vara positivt och öka väsentligt jämfört med tidigare kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har under huvudsak december utvunnit 826 carat diamanter. Efter sedvanlig värderingsrutin inbringade försäljningen av partiet 1,1 miljoner kronor, motsvarande 1 320 kronor per carat, operativa kostnaderna borträknade.

Africa Resources bedömde under våren 2021 att en omorganisering av ledningsfunktionerna i produktionsbolaget var nödvändig. Den nya organisationen implementerades under tidig höst och samtidigt omplacerades de två produktionspumparna. Under senhösten har bolaget uppnått en bättre stabilitet avseende produktionspumparna än tidigare. Betydande mängder alluvial malm har kunnat processats. Utfallet efter slutsorteringen har påvisat goda halter av diamanter med bra kvalitet.

– På drygt en månad har Africa Resources processat och slutsorterat alluvial malm, värderat och sålt diamanter till ett värde, efter produktionskostnader, om 1,1 miljoner kronor. Det är ett tydligt bevis på att vår affärsmodell fungerar och är något som har behövts för att bereda frågan om att skala upp verksamheten. Ambitionen är att överträffa vårt första delmål om en stadigvarande produktion om 1 000 carat diamant per månad, säger Thomas Häggkvist, vd för Africa Resources.

Bolaget publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 24 februari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons