Aerowashs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i flygplanstvättbolaget Aerowash kallas till årsstämma den 16 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Aktieägare som representerar 37 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Jan Nilsson och styrelseledamöterna Niklas Adler, Lars Westlund, Joakim Adler samt Johan Lundquist.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons