Aerowash affär med US Aviation Services försenas

Flygplanstvättbolaget Aerowash har ännu en gång förlängt avsiktsförklaringen avseende en strukturaffär med US Aviation Services. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären skulle vara undertecknad den 21 januari, men nu kommer Aerowash styrelse inom kort offentliggöra en reviderad tidsplan. I höstas gick Aerowash ut med att man begärt ett nytt högre pris på 22 miljoner dollar för verksamheten.

Bakgrunden till den aktuella förlängningen är en försenad kommersiell driftsättning i USA till följd av coronapandemins effekter.

”Det är beklagligt att transaktionen inte har kunnat genomföras enligt den bestämda tidplanen. Omvärldssituationen med Omicron och sjukskrivningar är dock inget vi eller US Aviation har kunnat kontrollera. Jag och styrelsen ser dock fortsatt ljust på transaktionen”, kommenterar Aerowash vd Niklas Adler.

Aerowash ingick en avsiktsförklaring med US Aviation den 26 november 2019 rörande en försäljning av de helägda dotterbolagen. Det är inte första gången som processen har förlängts.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons