Aerogel: Gradvis förbättring på marknaden – Analysguiden

Publicerad

Svenska Aerogel uppnådde ny rekordförsäljning under året. I takt med lättade restriktioner från Covid-19 har aktiviteten för bolagets kunder även ökat. Om bolaget når marknadsgenombrott ser vi en väsentlig uppvärderingspotential.

https://mfn.se/a/analysguiden/analys-svenska-aerogel-gradvis-forbattring-pa-marknaden

Analysguiden

Annons