Adverty handlas i dag exklusive teckningsrätt i företrädesemission

Annonsplattformbolaget Adverty handlas i dag den 10 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 4,25 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 13 januari till 27 januari och handel med teckningsrätter sker den 13 januari till 24 januari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons