Finwire

Advanced Soltech ökar intäkterna men rörelseresultatet sjönk i tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

Solenergibolaget Advanced Soltech redovisar högre intäkter samtidigt som rörelseresultatet sjönk i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 22,0 procent till 34,9 miljoner kronor (28,6). De totala intäkterna ökade till 47,1 miljoner kronor (44,3).

Rörelseresultatet blev 23,2 miljoner kronor (28,2), med en rörelsemarginal på 66,5 procent (98,6).

Resultatet före skatt var 12,8 miljoner kronor (-6,5).

Resultatet efter skatt blev 12,4 miljoner kronor (-6,6). Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (-0,33).

Bolaget installerade 0,0 (3,3) megawatt takbaserade solenergianläggningar och hade per den 30 september 192,5 (143,3) megawatt installerad och intäktsgenererande kapacitet.

Elproduktionen var 49 (41) miljoner kWh.

Bolaget hade per den 30 september 51 (55) megawatt i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (134) megawatt. Bolaget tecknade i tredje kvartalet åtta kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 13,6 megawatt.

En nyemission av preferensaktier tillförde bolaget 71 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktier började handlas på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober.

- Vi har passerat årets tredje kvartal och jag kan konstatera att det på flera sätt var ett intensivt kvartal, men också ett där vi, genom förberedelserna för den börsnotering som vi framgångsrikt genomförde i oktober, kunde ta flera viktiga steg i Advanced Soltechs utveckling. Parallellt med vårt förberedelsearbete löpte vår verksamhet i Kina på i obruten takt och vi kunde teckna inte mindre än åtta nya kontrakt, som tillsammans uppgick till 13,6 megawatt. Efterfrågan från den kinesiska marknaden är fortsatt god, vilket syns genom att vi under oktober och november tecknat elva nya kontrakt, som tillsammans uppgick till 22,7 megawatt vilket ger oss en mycket stark orderbok, kommenterar vd Max Metelius i delårsrapporten.

Advanced Soltech, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning34,928,622,0%Rörelseresultat23,228,2-17,7%Rörelsemarginal66,5%98,6%Resultat före skatt12,8-6,5Nettoresultat12,4-6,6Resultat per aktie, kronor0,56-0,33

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in