Addvise Group förvärvar Seebreath som omsätter 12 miljoner kronor

Medicinteknikkoncernen Addvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats den 28 februari. Förvärvet tillträddes idag, enligt ett pressmeddelande.

Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till 12 miljoner kronor med ett justerat ebitda-resultat om 8 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad ebitda-marginal om 66 procent.

Köpeskillingen är uppdelat på en initial köpeskilling om 29,0 miljoner kornor samt tre möjliga tilläggsköpeskillingar som betalas ut under förutsättning att bolaget uppnår i förväg fastställda mål som är baserade på högre finansiella mål än bolagets omsättning för räkenskapsåret 2021.

Addvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på koncernens resultat per aktie under verksamhetsåret 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons