Finwire

ACQ Bure stiger 5,2 procent i premiärhandeln som Sveriges första Spac-bolag

Uppdaterad 2021-03-25
Publicerad 2021-03-25

Spac-bolaget ACQ Bure började i dag den 25 mars att handlas på Nasdaq Stockholm. Det är Sveriges första Spac-bolag som börsnoteras. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Aktien handlas med kortnamnet ACQ SPAC på det nya segmentet SPAC.

Spac står för Special Purpose Acquisition Company, eller specialförvärvsbolag. Det är i praktiken ett tomt skal med en stor kassa som ska förvärva ett annat bolag med verksamhet. En Spac erbjuder på så sätt en alternativ väg till börsen för det uppköpta bolaget, utan en traditionell börsnotering som kan vara en mer omfattande process.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 34,8 miljoner nyemitterade aktier i ACQ Bure. Bolaget kommer att tillföras en likvid på 3,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

ACQ:s största aktieägare efter noteringen är Bure med 20,0 procent, AMF Pension med 10,9 procent, Fjärde AP-fonden med 10,0 procent, AMF Fonder med 8,6 procent, SEB Fonder med 5,7 procent och SEB stiftelsen med 4,9 procent.

- Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse för ACQ. Det bekräftar attraktiviteten i ACQ:s erbjudande och visar att det finns ett stort förtroende för vår investeringsstrategi och för Bure som sponsor. Vi gläds åt att välkomna cirka 35 000 nya aktieägare i ACQ och ser fram emot att skapa långsiktigt aktieägarvärde tillsammans med andra ägare i ACQ, kommenterar Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i både ACQ och i investmentbolaget Bure.

Aktien har hittills idag handlats till 109 kronor som högst betalt och till 105,20 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 105,20 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 5,2 procent jämfört med teckningskursen på 100 kronor. Aktier för 95 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 35,00 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 3,7 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in