Acosense erhåller finansiering om 5 miljoner kronor i form av Grönt lån från Almi

Instrumentföretaget Acosense har beviljats ett Grönt lån från Almi Företagspartner Väst. Lånet kommer betalas ut under juni och har en löptid på 72 månader. De 12 första månaderna är amorteringsfria. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uppläggningsavgiften uppgår till 5 000 kronor. Räntan på lånet är av rörlig karaktär med månadsvisa justeringar och uppgår per maj 2022 till 5,63 procent på årsbasis. Räntan beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Almi för var tid tillämpar för kredit av detta slag. Lånet kommer att användas till att finansiera den löpande verksamheten och som pant för lånet lämnas redan befintliga företagsinteckningar om 3 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons