Absolicon storägare Eniara har passerat flaggningsgräns 30 procent – överväger att undvika budplikt

Publicerad

Solenergibolaget Absolicons årsstämma den 13 juni fattade beslut om att omvandla samtliga aktier till B-aktier samt att möjliggöra för aktieägare som så önskade att senast 1 september 2022 ansöka om konvertering av B-aktier till A-aktier. Förändringen har nu registrerats hos Bolagsverket, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Som en följd av att aktieägare omvandlat aktier från B-aktier till A-aktier finns nu 3 011 802 B-aktier och 322 503 A-aktier, sammanlagt 3 334 305 aktier. Då B-aktier har en röst och A-aktier har tio röster har antalet röster i bolaget ökat från 3 334 305 röster till 6 251 232 röster.

Eniara, med vd Joakim Byström som enda ägare, innehar 223 400 aktier som samtliga konverterats till A-aktier. Detta ökar Eniaras röststyrka från 223 400 röster till 2 234 000 röster (35,82 procent) och passerar flaggningsgränsen om 30 procent av rösterna.

Takeover-reglerna föreskriver att den som uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget inom fyra veckor därefter ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Eniara överväger dock att byta A-aktier mot B-aktier eller att omvandla A-aktier mot B-aktier för att inte träffas av budplikten, skriver bolaget.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons