Absolicon: Miljöpartiet presenterar förslag på stöd till solvärme

Solenergibolaget Absolicon meddelar att Miljöpartiet den 16 januari på DN debatt presenterade sex punkter för att komma rätt med utmaningarna i elsystemet – först på listan hamnade stöd till solvärme. Det framgår av ett pressmeddelande.

Miljöpartiet anser att solvärme på ett effektivt sätt kan bidra till värmeproduktion för både enskilda villor och till fjärrvärmenätet, heter det.

Förslagen kommer efter att Energimyndigheten i december släppte en rapport om storskalig solvärme i Sverige. Absolicon bidrog till rapporten genom att delta i en referensgrupp.

– Det är bra att Energimyndigheten nu visar vilken enorm potential storskalig solvärme har i Sverige. I ett av rapportens scenarier blir det lönsamt med solvärme i nästan alla Sveriges fjärrvärmenät. Våra beräkningar visar att det skulle innebära 15-20 miljarder kronor i solvärmeinvesteringar i Sverige, säger Joakim Byström, Absolicons vd.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons