Finwire

Absolent tappar intäkter och resultatet föll kraftigt i första kvartalet

Uppdaterad 2021-05-04
Publicerad 2021-05-04

Luftfiltertillverkaren Absolent tappar intäkter och redovisar en kraftig resultatförsämring i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk 16,5 procent till 233,1 miljoner kronor (279,1).

Ebita-resultat blev 26,4 miljoner kronor (32,9), med en ebita-marginal på 11,3 procent (11,8).

Rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor (12,9), med en rörelsemarginal på 1,2 procent (4,6). Rörelseresultatet föll därmed med 79 procent.

Resultatet före skatt var 2,2 miljoner kronor (9,1).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (3,2). Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (0,28).

- Första kvartalet präglades av en orderingång som var tillbaka på samma nivåer som före covid-pandemin. För att möta den ökade efterfrågan har vi under kvartalet ökat produktionskapaciteten i ett flertal fabriker. Trots en ökning av orderingången syns endast en mindre ökning av försäljningen i kvartalet, då kapacitetsökningen släpar i tid mot orderingången, kommenterar vd Axel Berntsson i delårsrapporten.

Verksamhetens kostnader har följt planen som lades i samband med kostnadsreduktionsprogrammet som avslutades i och med avyttringen av Gallito i början av året. Kvartalets bruttomarginal och rörelsemarginal ligger i linje med motsvarande kvartal i fjol.

- Tessu, som förvärvades inom storkökssegmentet, har haft en jämn och fin start på året liksom vår storköksaffär som helhet. Inom det här segmentet har vi inte haft några kapacitetsbegränsningar utan har kunnat planera produktionen och anpassa den efter orderläget, fortsätter Axel Berntsson.

- Vår affär mot industrikunder utvecklades starkt under kvartalet. Orderingången var god i alla regioner liksom inflödet av nya affärsmöjligheter. Produktionsbegränsningar påverkade dock försäljningen som blev lägre än väntad. Som helhet är vi nöjda med hur industrisegmentet återhämtat sig men det finns fortsatt osäkerhet till följd av covid-pandemin.

- Vi har en god nivå gällande nya affärsmöjligheter samt en bra orderingång. Även om
oförutsägbarheten förväntas fortsätta ännu en tid framöver, så ser vi med tillförsikt på hur
verksamheten kommer att utvecklas, avslutar Axel Berntsson.

Absolent, MkrQ1-2021Q1-2020FörändringNettoomsättning233,1279,1-16,5%EBITA26,432,9-19,8%EBITA-marginal11,3%11,8%Rörelseresultat2,712,9-79,1%Rörelsemarginal1,2%4,6%Resultat före skatt2,29,1-75,8%Nettoresultat-4,13,2Resultat per aktie, kronor-0,370,28

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in