Finwire

Abera Bioscience godkänns för notering på Spotlight med första handelsdag 24 februari

Uppdaterad 2021-01-15
Publicerad 2021-01-15

Abera Bioscience har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är beräknad till den 24 februari. Det framgår av ett pressmedelande.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane Biopharma. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi.

Syftet med BERA är att förkorta produktionsprocessen samt kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner. Aberas teknologi möjliggör vaccinutveckling inom en rad olika sjukdomsområden men bolaget fokuserar i dagsläget på två huvudområden; pneumokocker och immunonkologi.

Bolaget genomför inför noteringen en nyemission av aktier på 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,3 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar 3,49 miljoner aktier till teckningskursen 6,90 kronor per aktie. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om 18,1 miljoner kronor av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande 75 procent av erbjudandet. Teckningstiden inleds den 19 januari och avslutas den 2 februari.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Därtill syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av bolagets immunonkologiprogram.

Godkännande av noteringen på Spotlight är villkorat att nyemissionen tecknas till minst 16,6 miljoner kronor, motsvarande 68,8 procent av emissionsvolymen och att Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfylls.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser