Abelco kallar till extra stämma den 8 juni för att godkänna närståendetransaktion

Aktieägarna i investmentbolaget Abelco kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 juni i Stockholm.

Stämman föreslås godkänna transaktionen med Asean Fintech Group som är en närståendetransaktion. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Abelcos överlåtelse av aktier i Fatberry mot erhållande av aktier i AFG.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons