Abelco får dispens från AMN gällande Agilits omvända förvärv av Rightbridge Ventures

Agilit Holding har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i investmentbolaget Abelcos portföljbolag Rightbridge Ventures i ett villkorat omvänt förvärv.

Avtalet är bland annat villkorat av att Abelco erhåller budpliktsdispens från AMN, Aktiemarknadsnämnden med anledning av att Abelco efter transaktionen erhåller över 30 procent av det totala antalet röster i Agilit. Den dispensen har Abelco nu erhållit från Aktiemarknadsnämnden och villkoret får därmed anses uppfyllt, enligt ett pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons