4C Strategies genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 24 maj

4C Strategies genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 24 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

4C Strategies grundades år 2000 och är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning. Bolagets mjukvaruplattform heter Exonaut.

Bolaget hade 2021 en nettoomsättning på 261 miljoner kronor med en justerad rörelsemarginal på 19 procent.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare pågår den 17 maj till 23 maj. Aktien kommer handlas med kortnamnet 4C.

Teckningskursen är 35 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget på 1 187 miljoner kronor, räknat efter erbjudandet. De nya aktierna som emitteras av bolaget förväntas tillföra 4C Strategies 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet består av 12,93 miljoner aktier, fördelat på 2,86 miljoner nyemitterade aktier och 10,07 miljoner befintliga aktier. De befintliga aktierna säljs av riskkapitalbolaget Priveq, grundaren Andreas Hedskog och vissa andra aktieägare i bolaget, inklusive vissa medlemmar i ledningen. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 1,94 miljoner befintliga aktier.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 452 miljoner kronor, förutsatt att erbjudandet tecknas till fullo, och 520 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Skandia Fonder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners, Neptunia Invest, Tibia Konsult och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall. De har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp på högst 335 miljoner kronor.

4C Strategies avser att använda emissionslikviden från erbjudandet till att expandera till nya marknader och kunder, samt till forskning och utveckling relaterat till bolagets mjukvaruplattform Exonaut.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons