Annons

Annons

Tele2 går ihop med Com Hem

Kinnevik blir den största aktieägaren i det kombinerade bolaget med 27,3 procent av aktierna och 41,9 procent av rösterna.

Tele2 planeras gå ihop med Com Hem och bilda ett gemensamt bolag. 

Kinnevik är idag den största aktieägaren i både Tele2 och Com Hem, med ett sammanlagt innehav om 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Com Hem. 

Kinnevik stödjer den föreslagna fusionen och har åtagit sig att rösta för fusionen vid respektive bolags extra bolagsstämma, samt att inte sälja några aktier i Tele2 eller Com Hem (eller i Nya Tele2) fram till och med sex månader efter genomförandet av fusionen. Därtill har Kinnevik åtagit sig att delta i Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga prövning, och är förberedd på att implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om sådana krävs för genomförandet av fusionen.

–  Som största aktieägare i både Tele2 och Com Hem ger vi vårt fulla stöd till den föreslagna fusionen. Vi utvärderar löpande strategiska alternativ för våra portföljbolag och ser fram emot bildandet av en ledande integrerad operatör i den svenska marknaden. Nya Tele2 kommer vara mycket väl positionerat för att agera kundcentrerat i en integrerad värld, och synergierna som kombinationen ger upphov till förväntas leda till ett betydande värdeskapande för samtliga aktieägare, säger Joakim Andersson, finansdirektör och tillförordnad verkställande direktör för Kinnevik under 2017, i ett pressmeddelande.

–  TMT är en sektor i snabb förändring där kunderna efterfrågar sömlös uppkoppling och digitala tjänster, och vi tror att Nya Tele2 kommer ha en stark position att möta den efterfrågan. Att bygga digitala konsumentbolag som påverkar människors liv på ett positivt sätt är kärnan i Kinneviks strategi. Fusionen kommer erbjuda svenska konsumenter fängslande kundlösningar och möta den explosiva tillväxt i fast och mobil datakonsumtion som drivs av en ökande efterfrågan på streamingtjänster. Kinnevik är stolt över att bli den största aktieägaren i det kombinerade bolaget, säger Georgi Ganev, verkställande direktör för Kinnevik och föreslagen styrelseordförande för Tele2, i pressmeddelandet.

Annons

Annons

Fusionens genomförande är bland annat föremål för godkännande av Tele2s och Com Hems aktieägare vid deras respektive extra bolagsstämmor, vilka i nuläget förväntas hållas under andra halvåret 2018, samt godkännande från relevanta myndigheter.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons