Inbromsningen i den globala tillväxten fortsätter, drivet av svagare investeringar. Den bedömningen gör Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.
Inbromsningen i den globala tillväxten fortsätter, drivet av svagare investeringar. Den bedömningen gör Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.
Konjunktur

Teknikföretagen: "Sveriges BNP når botten i år"

Teknikföretagen spår att Sveriges BNP-tillväxt når bottenläge i år i den nuvarande konjunkturcykeln. Arbetsgivaorganisationens chefekonom Mats Kinnwall säger till Realtid att det beror på en svag global tillväxt och en avmattning inom byggsektorn. Samtidigt kritiserar han Riksbankens inflationsmål.

Publicerad 2019-05-07

Teknikföretagen spår att Sveriges BNP-tillväxt i år växlar ned. Tillväxten väntas bli 0,9 procent 2019 jämfört med 2,3 procent 2018. Nästa år vänder tillväxten upp igen, med ökning på 1,2 procent.

Varför räknar ni med att konjunkturbotten nås i år?

– En svag internationell konjunktur och smittoeffekter av vikande bostadsbyggande, det är huvudskälen, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Varför spår ni att BNP vänder upp något nästa år?

– De globala stimulanserna från centralbanker och exempelvis kinesiska finanspolitiska stimulanser vänder den internationella konjunkturen svagt uppåt och då följer Sverige med.

Varför skriver ni i er rapport att Riksbanken verkar ha hamnat i den japanska fällan?

– Japan har under många år försökt att ta sig ur deflationssituationen genom att ligga extremt lågt med styrräntan, men det har man inte lyckats med. Det är flera centralbanker, däribland Riksbanken och ECB, som har fastnat i den här situationen, där man inte förmår få upp räntan på ett nämnvärt sätt eftersom man inte får den inflation man önskat sig.

– Så länge man håller fast vid den ensidiga fokuseringen på inflationen tror jag det blir svårt komma loss från det här eftersom inget tyder på att den ska upp.

Vad bör Riksbanken göra i stället?

– Det ensidiga fokuset på inflationsmålet är inte ändamålsenligt, man måste ha ett bredare perspektiv för att på ett meningsfullt sätt bedriva penningpolitik.

– Fed höjde räntan under flera års tid för att de har ett bredare mandat. De tittar inte bara på inflation utan konstaterar att vi har en stark ekonomi och arbetsmarknad. Rätt perspektiv antyder att ekonomin tål och kanske kräver högre ränta.

Platsannonser

Logga in