FinansNyhet

”Tax tech” – samtliga Big4 har verktyg för ränteavdrag

Samtliga stora revisionsbyråer, det vill säga Big4, har tagit fram digitala verktyg för att hantera de nya ränteavdragsreglerna.
Publicerad

De nya ränteavdragsreglerna är den första tillämpningen på stor skala. Men Realtids rundringning visar att tax tech är under stark utveckling inom Big4.

Rakel Lennartsson

Från årsskiftet gäller nya ränteavdragsregler för företag. I korthet införs en begränsning för ränteavdrag till 30 procent av EBITDA.

– Det är första gången som det införs en beräkningsregel kopplat till ränteavdrag, säger Sara Bolmstrand, tax partner på Deloitte.

För stora koncerner och särskilt fastighetskoncerner innebär det mycket omfattande beräkningar, om inte ogörliga så åtminstone enormt tidskrävande. 

Annons

Mot den bakgrunden har samtliga skatteavdelningar inom Big4 utvecklat digitala verktyg för att kunna arbeta effektivt med rådgivning kring ränteavdrag. Realtids rundringning visar däremot att alla valt olika strategier när det gäller utvecklingsprocessen och själva verktyget som sådant. 

Till skillnad från KPMG, som i förra veckan gick ut och berättade om sitt nya verktyg som byrån tagit fram med hjälp av externa konsulter, har övriga byråer inom Big4 utvecklat sina verktyg internt. 

– Det är omöjligt att säga vad det kan ha kostat men det handlar om flera hundra timmar i nedlagd tid av våra skattejurister och dataingenjörer, berättar Carl Pihlgren, head of tax and law på EY.

Annons

Ränteavdragsbegränsningen kommer att beröra alla företag och har därför potential att bli en storskalig affär.

– Det är ett av de större digitala verktygen vi har utvecklat på skattesidan hittills i Sverige, och vi har gjort det av både nödvändighet och effektivitetsskäl, säger Carl Pihlgren.

EY:s verktyg tillhandahålls för närvarande till befintliga och nya kunder, men enbart tillsammans med rådgivning. 

Annons

– Vi vill inte bara lämna verktyget till kunderna. En siffra säger inte det så mycket, utan vi ser att det blir mer värdefullt för kunden att få verktyget i ett paket tillsammans med rådgivning.

Även PwC och Deloitte har utvecklat egna verktyg internt. Ränteavdragsverktyget är speciellt så till vida att det tillämpas på svensk lag och därför blir en rent nationell produkt.

Andra lösningar inom tax tech eller legal tech kan utvecklas inom Big4 globalt.

– Vår approach är att vi i första hand tar verktyg som har utvecklats globalt och anpassar dem för den svenska marknaden och om de inte finns utvecklar vi egna lösningar. Men vi säljer i dagsläget sällan ren mjukvara utan bakar in tekniken i vår rådgivning, berättar Jonas Hagström, Tax technology lead på PwC.

Sverige största revisionsbyrå har för närvarande motsvarande 24 fulltidstjänster som arbetar dedikerat med tax technology (tax tech). Av detta utgör motsvarande 8 fulltidstjänster jurister och 16 fulltidstjänster har IT-bakgrund.

PwC arbetar strategiskt med ett plattformstänk för alla digitala lösningar, inklusive ränteavdragsverktyget, där man knyter kunden till sig samtidigt som kunden kan skräddarsy gränssnittet utifrån sina behov.

Deloitte har utvecklat sitt digitala ränteverktyg i Excel och det är också ett strategiskt val, berättar Jens Gullfeldt, ansvarig för tax management Consulting som är Deloittes avdelning för Tax tech och tax management.

– Vi valde Excel eftersom ränteavdragsberäkningar är ett ganska operationellt arbete och många bolag kommer att behöva jobba i verktyget själva. Då är Excel ett program som de känner igen sig i.

Jens Gullfeldt berättar att de från början tittade på mer avancerade teknologier, men utmaningen skulle då kunna bli att kunderna blir beroende av sin rådgivare för teknisk support, och det är inte meningen.

Samtliga företag är överens om att verktyget inte tar ifrån skatterådgivaren något av hennes roll. Fortfarande finns många tolknings- och bedömningsfrågor där rådgivaren behöver arbeta tillsammans med bolaget.

– Den rent matematiska uträkningen sker efter koncernbidragen och för att optimera dessa krävs en förståelse för samtliga företag i koncernen och hur deras finansieringsstrukturer ser ut. Det finns också flera andra komponenter att ta hänsyn till vid beräkningen av ränteavdragen, såsom organisatoriska och finansiella möjligheter och begränsningar, säger Constantina Boberg, auktoriserad skatterådgivare, på PwC.

Sara Bolmstrand på Deloitte pekar också på att det måste vara kvalité på datan som stoppas in i verktyget. Det räcker förmodligen inte att exportera data från affärssystemet utan den behöver ses över utifrån de nya definitioner som lagen ställer upp: Vad ska betraktas som en ränta?, är exempelvis en central fråga för såväl skattebetalarna som skatterådgivarna inför det nya regelverket.

Fakta digitala verktyg för ränteavdrag

KPMG: externt utvecklat, säljs på licens med eller utan rådgivning
EY: internt utvecklat, säljs tillsammans med rådgivning
PwC: internt utvecklat, kommer att integreras i en kundplattform
Deloitte: Internt utvecklat i Excel, kan anpassas till kundens egna verktyg

Annons