Annons

Annons

Tillväxt

OECD varnar för att världen riskerar att falla ned i en förlängd period av svag tillväxt. Organisationen sänker prognosen för den globala tillväxten till 2,9, från tidigare 3,2.

"Man måste vara medveten om kulturella skillnader och sättet att göra affärer. Till exempel vill asiater ofta att vi ska arbeta med fast prissättning, även när vi inte vet vad arbetet kommer att omfatta". Det säger Mårten Willamo, Sverigechef på Bird&Bird.

När tredje kvartalet rapporterades i dag, visar det på en fortsatt stark ekonomi i USA. Den årliga tillväxttakten beräknas nu till på 3,5 procent.

Sveriges välstånd står på spel när en av världens högsta skattetryck blir ännu högre. Trots att dagens skattetryck ligger tio procentenheter högre än genomsnittet för OECD-länderna, fortsätter regeringen med att kraftigt höja skatterna. Under mandatperioden har regeringen höjt eller aviserat skattehöjningar på nästan 70 miljarder kronor - en mycket oroväckande utveckling, skriver Moderata Ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa.

Upprepade gånger läser jag i tidningarna om den höga tillväxten i Sverige. Det känns något surrealistiskt med tanke på att Sveriges tillväxt i BNP per person faktiskt är lägst av samtliga 28 EU-länder, skriver professor John Hassler i en gästkrönika.

I en valrörelse upptas debatten oftast av närliggande problem. Självklart ska dessa behandlas, men för Sveriges framtid på lång sikt, många generationer framåt, är det viktigt att vi också lyfter blicken och idag gör det som gör en ljus framtid på lång sikt möjlig. Om vi gräver ner oss i problemen och inte ser möjligheterna blir livet sämre både nu och i framtiden, skriver ingenjören och ekonomen Anders Hultgren som kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna.

Brocc, tidigare Sparlån, är en Stockholmsbaserad marknadsplats för lån som konkurrerar med Lendify och Savelend. Nu ska bolaget nyanställa och letar samarbeten i London. "Vi vill att P2P-produkter ska jämställas med andra sparformer", säger vd:n Jonathan Klein.

När företag ska finansiera sin expansion ligger fokus oftast på externt kapital, till exempel via lån från bank, ägarspridning, statliga och privata riskkapitalbolag eller olika finansieringsprogram vid statliga myndigheter. Sammantaget är finansieringsmöjligheterna relativt bra, men samtidigt finns det ett underliggande problem med extern finansiering för företaget. Därför måste ett ökat fokus ligga på organisk finansiering, det vill säga hur företaget kan finansiera tillväxten med eget genererat kapital, skriver Said Abdu, Liberalernas talesperson för näringslivs- och företagarfrågor.

Det omfångsrika nya Sidenvägsprojektet öppnar stora möjligheter till nya investeringar, samarbeten över nationsgränser, utveckling och tekniska framsteg i många olika länder. Nu gäller det att på rätt sätt ta tillvara den optimism som detta skapar, skriver de båda debattörerna Mats Lönnerblad och Ulf Sandmark.

Sidor