Annons

Annons

Tillsyn

Flera felaktigheter som rör försäljningsgraden i en rad projekt har rapporteras i Oscar Properties delårsrapport. Enligt Revisorsinspektionen är det osannolikt att ett tillsynsärende inleds i detta fall.

Allt fler finansiella rådgivare får sina licenser indragna. Särskilt gäller det rådgivare inom bolån. Enligt Katarina Lidén, vd på Swedsec Licensiering, är det positivt eftersom det stärker konsumentskyddet. 

 

Vid sitt senaste sammanträde avgjorde Tillsynsnämnden, RI, sju disciplinärenden och ett förhandsbesked. Varning meddelades i sex disciplinärenden och upphävande med omedelbar verkan i ett.

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde vid sitt senaste sammanträde fem disciplinärenden och ett dispensärende. I ett av fallen beslutades om upphävande av auktorisation.