Annons

Annons

Svolder

Investmentbolaget Svolder ökar innehavet i krantillverkaren FM Mattsson Mora Group till 11,5 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna.

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat på 665 miljoner kronor för räkenskapsåret 2016/2017. Utdelningen föreslås höjas till 3,25 kronor per aktie från fjolårets 2,75 kronor per aktie.

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 221 miljoner kronor för årets första kvartal (194).

Vd Ulf Hedlundh presenterar positiva siffror i investmentbolagets halvårsrapport. Han uppger även att bolaget tror på en bättre avkastning i år än vad man presenterat i tidigare prognos.

Enligt Svolders delårsrapport är innehaven i Boule Diagnostics, Saab och SSAB stora bidragsgivare till substansvärdeökningen.

Svolder ökar substansvärdet med 51 procent under verksamhetsåret som beskrivs som investmentbolagets bästa någonsin.

Investmentbolaget Svolder höjer utdelningen till 2,75 kronor per aktie, jämfört med fjolårets 2,50 kronor per aktie.

Sidor