Annons

Annons

Sparande

Sex av tio anställda i Sverige känner en ekonomisk stress inför framtiden och över en tredjedel känner en finansiell otrygghet. Vi behöver ta ett gemensamt krafttag för att se till att minska den ekonomiska oron och säkerställa att den inte blir nästa generations börda, skriver Mercers vd Johan Ericsson.

Svenska sparare tycks inte känna någon oro för sina besparingar inför valet på söndag. Fyra av tio tror tvärtom att valet kommer att få en positiv effekt för deras investeringar, visar en undersökning från kapitalförvaltaren Legg Mason.

Svensk bostadspolitik har misslyckats med att skapa en bostadsmarknad som är öppen för alla. Därför krävs det nya grepp för att ge barn och ungdomar möjlighet att skaffa en bostad i framtiden. Genom att utveckla modellen med investeringssparkonton och rikta dessa mot bosparande för unga gör vi bostadsmarknaden mer jämlik och öppen för fler yngre personer, samtidigt som sparande och ekonomiskt medvetande stärks, skriver samhällsentreprenören Martin Askman.

Allt fler kunder väljer Avanza. Inflödet är stort till banken som sedan tidigare höjt sitt långsiktiga mål för nettoinflöde till minst 10 procent.

Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor under 2017, och den samlade fondförmögenheten i Sverige översteg vid årsskiftet för första gången 4 000 miljarder kronor.

Fintechföretaget SAVR och digitala fondbolaget Fondab släpper tillsammans en ny webbtjänst för månadssparande. "Att kombinera Fondabs infrastruktur med nya sätt att distribuera sparandetjänster är verkligen intressant för oss", säger bolagets vd Mikael Tjäder.

En undersökning från den globala kapitalförvaltaren Natixis har kartlagt hur yngre sparare på ett tydligare sätt än tidigare generationer låter sina personliga och etiska värderingar påverka beslut om hur deras sparpengar ska placeras, och hur mycket som kommer sparas. En genomtänkt ESG-strategi hos kapitalförvaltare kan också öka benägenheten att spara.

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2017. Huvudorsaken är ökande aktietillgångar, enligt SEB:s Sparbarometer för första kvartalet.

Sparande är enklare än vad rådgivare vill ge sken av. En bra balans mellan aktier och fonder med låg avgift räcker. Det är Erik Thedéens budskap till svenska folket. "Men här finns en hel industri som vill att vi ska göra val", säger Finansinspektionens generaldirektör.

Sidor