Annons

Annons

Skatt

Momsexperten Pia Hedberg tar tills vidare över efter Monica Söderlund som lämnar efter nio expansiva år. “Man ska göra förändringar när det går bra”, säger styrelseordförande Lena Möllerström Nording.

Skatterådgivare, revisorer, advokater och andra "mellanhänder" som rådger företag i skattefrågor kommer att åläggas informationsplikt om vissa upplägg. Det står klart efter att EU:s finansministrar enades vid dagens möte i Bryssel.

PWC har tecknat ett globalt avtal med General Electric om att hantera deras skattefunktion och därmed ta över mer än 600 av deras skatteexperter. Peter Lindstrand, tax partner på PWC i Sverige, upplever att efterfrågan på skatterådgivning ökar.

En ny utredning föreslår kraftiga försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslagen berör närmare 400 000 aktiva företagare men villkoren för entreprenörer har avgörande betydelse för oss alla eftersom de styr villkoren för investeringar, jobbskapande och till syvende och sist även skatteintäkterna, skriver Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Sidor