Annons

Annons

SBAB

"För bolånemarknaden som helhet har skillnaden mellan list- och snitträntorna ökat så kraftigt över tiden att listräntan som jämförelsenorm i stort spelat ut sin roll." Det skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

 

Theresa May får ultimatum, Disney i jätteaffär och "Bonnesen tar fighten - det är några av rubrikerna i morgonsvepet denna onsdagsmorgon.

En sammanslagning av Commerzbank och Deutsche Bank kommer definitivt att leda till drastiska personalneddragningar. I övrigt är bedömarna osäkra på konsekvenserna. Men en fusion kan skapa större stabilitet i Europa.

– Att nedgången i antalet nya bostäder markant kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står nu alltmer klart. Det säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Det statliga bolåneinstitutet SBAB ökade sina marknadsandelar på bolånemarknaden under fjärde kvartalet 2018.

Intervjun med Tino Sanandaji här på Realtid under torsdagen väckte oerhört stort engagemang.  SBABs chefsekonom Robert Boije har invändningar. – Jag tycker att Tinos Sanandajis påståenden är alldeles för onyanserade.

Förväntningarna i byggbranschen är de lägsta sedan finanskrisåret 2009. ”I rådande läge är det viktigt med politisk fingertoppskänsla,” skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett blogginlägg.

Sidor