Annons

Annons

SBAB

Det kraftigt sjunkande värdet på kronan har gjort att allt fler röster höjts för att öka politikernas makt över penningpolitiken. SBAB:s chefsekonom Robert Boije påminner om de goda skäl som finns för en politisk obunden Riksbank.

Statliga banken SBAB vinner marknadsandelar. "Vi har just nu rekordmånga ansökningar som kommer in," säger Erik Wennergren, presschef på SBAB till Realtid.

SBAB känner av konkurrensen på bolånemarknaden men sänkta bolåneräntor gav tydliga effekter med kraftigt ökade ansökningsvolymer under första kvartalet 2019.

– Vi ser ut att ha några magra år framför oss, sett till BNP-tillväxten, där fallande bostadsinvesteringar i hög grad bidrar till nedgången. Det säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

En rad mindre spelare tar i rask takt andelar från den för storbankerna så lukrativa bolånemarknaden. Den verkliga utmaningen kommer när den första utländska aktören dyker upp. Det bör bara vara en tidsfråga, enligt Realtids Claes Folkmar.

Nya bolånetagare amorterar, lånar mindre och köper billigare bostäder, men många har fortsatt stora skulder. Det konstaterar FI i årets bolånerapport. - FI upprätthåller bilden av att amorteringskravet haft avsedd effekt och tonar fortsatt ned de negativa effekterna det haft, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Sidor