Annons

Annons

riskkapital

I Sverige hamnar merparten av riskkapitalet hos en homogen grupp i Stockholm. Mindre än fyra procent går till kvinnor och icke-vita. Men crowdfunding kan förändra den fördelningen, enligt Latif Andersson, investerarchef på P2P-bolaget Pepins. "Via vår plattform når startups en helt ny kapitalbas", säger han.

Skype-grundaren Niklas Zennströms riskkapitalbolag leder runda när Londonbaserade spelbolaget Bossa Studios tar in motsvarande 80 miljoner kronor.

Att notera också små företag ger en möjlighet skapa det kapital som krävs för att kunna expandera bolaget. Fler företag bör titta närmare på denna möjlighet. Här finns betydande finansiering för SME-företagen att hämta från kapitalmarknaden, vilken sedan kan kombineras med bland annat bankfinansiering som säkras genom det riskkapital som genererats vid noteringen, skriver ek. lic. Peter Tovman, som varit med och författat en rapport i ämnet.

Pengar och kapital i allmänhet och riskkapital i synnerhet styr och kontrollerar viktiga skeenden i samhället. Och just därför behöver fler kvinnor träda in på dessa arenor. Det skriver Elisabeth Thand Ringqvist, som själv är verksamsam som investerare, styrelseproffs och ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

“Infrafinansieringskommittén” föreslår att regeringen tillåter minst tre projekt finansierade genom offentlig-privat samverkan som del i ett försöksprogram. “Mycket positivt”, menar Rambölls Malcolm Sjödahl.

Riskkapitalbolaget tar en ägarandel på 75 procent i Outpost24, den andra investeringen i senaste miljardfonden. Samtidigt blir Episervers Martin Henricson ny vd i it-säkerhetsföretaget.

Årets inflöde har däremot saktat ner och grannarna Norge och Danmark har tagit en större bit av kakan, enligt en färst undersökning.
 

Sidor