Annons

Annons

Riksbanken

De svenska offentliga finanserna ser fortfarande starka ut, trots långsammare tillväxt.  Det skriver SEB i en analys på fredagen.

Riksbanken minskar valutareserven med 8 miljarder dollar till 48 miljarder dollar, bland annat på grund av att förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas flytt till Finland har minskat beredskapsbehovet något.

Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga vice riksbankschef Cecilia Skingsleys mandat som direktionsledamot med sex år från och med den 22 maj 2019.

Kronans tendens att falla när det uppstår större oro på de internationella finansmarknaderna parat med våra låga räntor gör den till en bra ”osäker hamn” för valutaspekulanternas ”carry trade”. Det skriver Realtids Per Lindvall.

 

En BNP-tillväxt på 2,4 procent på årsbasis var märkbart högre än både Riksbankens och Swedbanks prognos. Det kriver Swedbank i en snabbkommentar.

Nu går staten till attack mot bankerna. Både Riksgäldens och Riksbankens chefer ger Swedbank en rejäl avhyvling för penningtvätt-härvan i Baltikum och hävdar att den kan hota hela banksystemet.

Vid det penningpolitiska mötet den 12 februari 2019 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

Stefan Ingves tonar ned betydelsen av den svaga inflationsnoteringen för januari och är optimistisk. -Det är inte någon förestående lågkonjunktur vi har framför oss, säger han till DI.

Intervjun med Tino Sanandaji här på Realtid under torsdagen väckte oerhört stort engagemang.  SBABs chefsekonom Robert Boije har invändningar. – Jag tycker att Tinos Sanandajis påståenden är alldeles för onyanserade.

Sidor