Annons

Annons

Riksbanken

Enligt Länsförsäkringarnas chefsekonom Alexandra Stråberg är ännu lägre boräntor framöver troligt. Fortsatt stigande arbetslöshet och låg inflation ligger bakom.

Det är viktigt att frågan om statens roll på den framtida betalningsmarknaden, däribland ifall en e-krona ska ges ut, utreds noggrant och skyndsamt, anser Gabriel Söderberg, på Riksbanken.

Flera nyckeltal visar att Sverige är illa rustad för en kommande lågkonjunktur. Sverige behöver vakna och agera nu, skriver Sean Hamilton George, investeringschef på Strukturinvest Fondkommission.

Inflationen mätt som KPI på ett och två års sikt förväntas sjunka till 1,7 procent jämfört med 1,9 procent i föregående kvartalsmätning från Prospera Kantar Sifo, på uppdrag av Riksbanken.

Ett nytt index ska mäta effekten av Trumps twittrande på obligationsmarknaden. Dessutom i morgonsvepet måndag: Storstrejk på British Airways och nya avslöjanden i Falcon Funds-härvan.

Riksbanken är överraskande hökaktig när den står fast vid en räntehöjning runt årsskiftet, men analytiker är delade i synen på om räntehöjningen verkligen kommer. 

Sidor