Annons

Annons

Riksbanken

Reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent av Riksbanken. I stället för en ytterligare sänkning ökas stödköpen.

Det svenska ramverket för makrotillsyn behöver ses över, anser riksbankschefen Stefan Ingves. På sikt borde Riksbanken slås ihop med Finansinspektionen.

Sidor