Annons

Annons

Riksbanken

Riksbanken behåller reporäntan oförändrad på −0,50 procent och köpen av statsobligationer fortsätter. Samtidigt varnar den för överskuldsättning hos hushållen.

Snart blir flera sedler och mynt ogiltiga. Men fortfarande har svenska folket drygt 11 miljarder kronor kvar att lämna in.

Riksbanksdirektionen med Stefan Ingves i spetsen vill byta inflationsmål. Nytt inflationsmått från KPI till KPIF och inflationsmålet 2 procent mjukas upp med ett toleransintervall mellan 1 och 3 procents inflation. De förändringarna vill direktionen införa i höst.

Trots att inflationen nådde upp till 2 procent i februari är kärninflationen fortsatt låg, menar Konjunkturinstitutet.

Centralbanken är sämre på att pricka prisutvecklingen än fristående prognosmakare, visar en redogörelse för penningpolitiken under förra året. Och det är inte första gången.

Regeringen bantar Riksbankens valutareserv. Därmed minskar den svenska statsskulden med 250 miljarder kronor och räntekostnaden med 500 miljoner om året.

Riksbanken är alldeles för optimistisk vad gäller löneglidningen och det kan dröja längre än många tror innan penningpolitiken stramas åt, skriver Nordea i en färsk arbetsmarknadsrapport.

Anders Vredin tar över som penningpolitisk chef på Riksbanken. Samtidigt får nuvarande chefen Marianne Nessén en "friare roll" som rådgivare till centralbankens direktion, meddelar Stefan Ingves.

Sidor